Προϊόντα

Επιλεγμένα designer: al2 Lab

Οι εξειδικευμένοι σχεδιαστές της σχεδιαστικής ομάδας της al2, με γνώσεις στο χώρο του εσωτερικού και προϊοντικού σχεδιασμού, δημιουργούν ξεχωριστά προϊόντα που αφήνουν το αποτύπωμα τους σε έναν χώρο